زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

چرا؟!

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۰۸ ب.ظ

چرا همه چی یهو به هم ریخت؟! :(

  • پـــــر ی