زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

خوب!

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۵۷ ب.ظ
کامنت گذاشته بودید و پرسیده بودید خوبم؟ 
چرا باز هم، مثل همیشه در این مورد دروغ بگویم. نه، راستش اصلا این روزها خوب نیستم.
  • پـــــر ی