زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

چرا؟!

۱۰
بهمن

چرا همه چی یهو به هم ریخت؟! :(

  • پـــــر ی

شعور

۰۴
بهمن

یه لطفی کنین وقتی یه پست میذاریم اینستا و لوکیشنش رو هم «تهران» می زنیم، سریع نیاین پی وی و آمار زندگی آدم رو دربیارین.

#شعور داشته باشیم. 

  • پـــــر ی