زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

1.می دونین چه حال خوبیه دوستت موزیسین باشه، دعوتت کنه، ساز بزنه، آهنگا رو زمزمه کنین، با هم حرف بزنین، حرف بزنین و حرف بزنین.
2.  دوست فوق العاده ایه. دوست داشتنی و جذابه. افکار خاص خودشو داره. در مورد من حرف می زدیم امروز. می گفت به بن بست رسوندی خودتو. گفت:«از سر راه خودت برو کنار.»
3. آدم باید کلکسیون داشته باشه. شما دارین؟ 
  • پـــــر ی