زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

زاویۀ زیست

.زاویه زیست واژه ایست در مقابل زاویه دید، فرقش این است که آدم این زاویه را زیست می کند

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

خالی نیست

۲۴
مرداد
اونقدر در حق هم مهربونی نکردیم که باورم نمیشه. هنوز باورم نمیشه امروز چه اتفاق خوبی افتاد. هنوز باورم نشده آدم های خوب تموم نشدن. هستن هنوز. «هنوز آدم های خوب پیدا میشن.» هیچوقت شعر سهراب رو باور نکرده بودم. ولی انگار تو بدترین شرایط هم مهربانی هست. راست میگه سهراب زندگی با همین مهربونیه که خالی نمیشه.
  • پـــــر ی

خوب!

۰۸
مرداد
کامنت گذاشته بودید و پرسیده بودید خوبم؟ 
چرا باز هم، مثل همیشه در این مورد دروغ بگویم. نه، راستش اصلا این روزها خوب نیستم.
  • پـــــر ی